obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Clientes

Clientes

Contamos cunha carteira de clientes da que nos sentimos moi orgullosos.

Distintos concellos, deputacións e entes públicos, así como destacadas empresas de ámbito privado confían dende hai anos en nós avalando o noso proxecto empresarial.

O boca a boca foi, dende sempre, a nosa mellor publicidade.