obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Empresa

MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. é unha empresa de obras públicas e servizos con máis de 30 anos de experiencia no sector. Estamos especializados en obras urbanas e mantementos de estradas, beirarrúas e redes de abastecemento e saneamento. Para elo contamos cun cadro de persoal con profesionais cualificados en constante formación.

Os nosos clientes son organismos públicos e particulares, tanto constructoras como pequenas comunidades de veciños o pequenas obras en fincas.

Ademáis estamos avaliados por unha gran clasificación en obras e servizos pola Xunta Consultora de Contratación Administrativa do Ministerio de Economía e Facenda.