obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Texto Legal

Os dereitos de propiedade intelectual do contido desta páxina web e o seu deseño gráfico son titularidade de MANUEL RIVAS BOQUETE SL e, polo tanto, queda prohibida a súa reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Do mesmo xeito, tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase de contidos nas páxinas web están protexidos por Lei.

O tratamento e uso dos datos persoais a través de emails ou formularios estarán suxeitos ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.