obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Mantementos

Mantementos

MANUEL RIVAS BOQUETE SL é especialista en mantementos integrais de pavimentos, sumidoiros e abastecementos. Nos últimos anos tennos adxudicados os mantementos de:
image    Rúas e vías públicas na cidade da Coruña
image    Reparación de avarías de e.m.a.l.c.s.a. na Coruña
image    Reparación de avarías de e.m.a.l.c.s.a. en Carral.
image    Reparación de avarías de e.m.a.l.c.s.a. no Porto da Coruña.
image    Reparación de sumidoiros na cidade da Coruña.
image    Áreas peonís na cidade da Coruña.

ADOQUIN  AGLOMERADO  BALDOSA  CANTERIA  HORMIGON IMPRESO  LOSAS DE CANTERIA  PAVIMENTO SLURRY  PIZARRA  TERRAZO