obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Texto Legal

Os Dereitos de propiedade intelectual do contido desta páxina web e o seu deseño gráfico son titularidade de MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos nas páxinas web están protexidos por Lei.

O Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

Titular: MANUEL RIVAS BOQUETE S.L.
NIF/CIF: B15066012
Domicilio: C/Juan De La Cierva, 10 - 15008 A Coruña
Correo electrónico: oficina@rivasboquete.com
Sitio Web: http://www.rivasboquete.com


O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

- Solicitar o acceso aos datos almacenados.
- Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
- Solicitar a limitación do seu tratamento.
- Opoñerche ao tratamento.
- Solicitar a portabilidade dos teus datos.


O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo solicitado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a oficina@rivasboquete.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che conciernen infrinxe o Regulamento.