obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Acceso universal

Estándares e compatibilidade

Todas as páxinas da web cumpren as recomendaciones XHTML 1.0 do W3C ou HTML 4.01 segundo o caso. En todos os casos seguíronse os criterios de marcado semántico e estructurado para separar a estrutura da presentación dos contidos.

A presentación dos contidos das páxinas web desenvolveuse cumprindo as recomendaciones CSS 2 do W3C.

Estes estándares garanten o acceso á información da web a través de calquera dispositivo de navegación que siga os estándares e recomendaciones do W3C.

Control sobre o tamaño do texto

Para facilitar a lectura dos contidos da web a persoas con pouca visibilidad na web do Consorcio de Promoción Turística do Cardener está preparada para que os usuarios poidan axustar o texto á medida que lles resulte máis cómodo para a súa lectura .

Dependendo do explorador utilizado o procedemento para facelo pode variar:

Mozilla Firefox

Incrementar o tamaño do texto:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Aumenta
Por teclado: ctrl +

Reducir o tamaño do texto:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Reduce
Por teclado: ctrl -

Volver ao tamaño normal:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Restablecer
Por teclado: ctrl 0

Microsoft Internet Explorer

A través do menú:
Visualización - Tamaño do texto - A máis grande
Visualización - Tamaño do texto - Máis grande
Visualización - Tamaño do texto - Máis pequena
Visualización - Tamaño do texto - Media
Visualización - Tamaño do texto - A máis pequena

Mediante o teclado e o ratón:

Incrementar o tamaño do texto:
ctrl - virar a roda do ratón cara arriba

Reducir o tamaño do texto:
ctrl - virar a roda do ratón cara abaixo

Se xurdise algún problema no acceso aos contidos ou se nos quere comunicar calquera suxestión, pódela facer chegar a través da dirección de correo electrónico:

Manuel Rivas Boquete S.L.
Juan De La Cierva, 10,
A Coruna. CP. 15008
Tlf.: 981 272 771 f: 981 143 596